Waardevol? Delen wordt gewaardeerd:


Accountant; Het beroep

In Belgie is het beroep en de titel "Accountant" beschermd.

De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, regelt de werking van de verschillende instituten (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, Beroepsinstituut van erkende boekhouders en Fiscalisten, het interinstitutencomité en Hoge Raad voor de Economische beroepen). De voornoemde wet beschermt de titels van "Accountant", "Belastingconsulent" en "Erkend Boekhouder" en deze titels mogen enkel gevoerd worden indien het desbetreffende instituut hiervoor toestemming heeft gegeven. De titel "fiscalist" is daarentegen niet beschermd door voornoemde wet.

De wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren, gewijzigd door de Wet van 21 februari 1985 regelt de werking van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR). De titel van "Bedrijfsrevisor" is eveneens beschermd.

Een accountant is lid van de organisatie IAB (Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten). Een bedrijfsrevisor is lid van de organisatie IBR (Instituut van de Bedrijfsrevisoren). Een Erkend Boekhouder is lid van de organisatie BIBF (Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten).

In de regel heeft een accountant een professionele bacheloropleiding of een academische Master-opleiding achter de rug, al dan niet met een specifieke afstudeerrichting (bijvoorbeeld Professionele bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit, Master in de accountancy en het revisoraat, Master TEW accountancy, Master in de Handelswetenschappen, afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit).

De stageperiode van een stagiair-accountant/belastingconsulent duurt 3 jaar. Deze stagiair moet slagen voor een ingangsexamen en na elk stagejaar een bekwaamheidsexamen afleggen. Aan het einde van zijn stage moet de stagiair een scriptie inleveren en een mondeling examen afleggen voor een jury.

Leden van het BIBF zijn niet gerechtigd om de titel accountant-belastingconsulent of bedrijfsrevisor te voeren. Zij zijn ook uitgesloten van een aantal exclusieve mandaten die enkel de accountant of bedrijfsrevisor mogen begeleiden.

Een erkend Boekhouder-Fiscalist mag wel alle boekhoudkundige, administratieve en fiscale taken van zijn cliënteel afhandelen. De stage van een Boekhouder-Fiscalist aangesloten bij het BIBF duurt minstens 1 jaar (max. 3 jaar) en wordt met een eindexamen afgerond.

Waardevol? Delen wordt gewaardeerd:

Zoek een accountantskantoor bij u in de buurt »


Lees een ander artikel »Andere artikelen

JURGEN DE JAEGER (IDINNO): “COBOFISK WAS OP EEN HALVE DAG OMGESCHAKELD NAAR TELEWERKEN”
Lees verder

INTERVIEW LUC COOPMAN: ONS DOEL IS DE WINST VAN EEN BEDRIJF OPTIMALISEREN
Lees verder

Wat doet een accountant?
Lees verder

Samen digitaal ondernemen? Maak kennis met JAMES!
Lees verder


Zoek naar een accountantskantoor in de buurt